Eling (Bandi Sarono)

Tunas Semi
[ 22 ]Bandi Sarono

ELING

Esuk kang adhem tansah rumaket
Tansah rumaket gawa pesene suket
Lakune angin kang tansah ngajak gegojekan
Aku ora bisa, aku ora tumeka

Tumekaning kukila padha gegojekan
Anggawe rumegenging swasana
Padha elinga marang Kang Kuwasa
Mula bukane aja padha sembrana