Gusti Yésus nyelametaké kowé

Gusti Yésus nyelametaké kowé

[ 1 ]Gusti Yesus Nyelametake Kowe.pdf

ꦓꦸꦱ꧀ꦠꦶꦪꦺꦯꦸꦱ꧀
ꦚꦼꦭꦩꦼꦠ꧀ꦠꦏꦺ​ꦏꦺꦴꦮꦺ

Gusti Yésus nyelametaké kowé

[ 2 ]Gusti Yesus Nyelametake Kowe.pdf

Wiwit saka rahim ibumu
Gusti Yésus wis njaga kowé

Nalika kowé lair,
Panjenengané uga
isih Ngurus kowé

[ 3 ]Gusti Yesus Nyelametake Kowe.pdf

Gusti Yésus
seneng kowé lair.

Nanging, uga prihatin
sabab wiwit kowe lair
wis nggawa dosa.

(Mazmur 51:7)

[ 4 ]Gusti Yesus Nyelametake Kowe.pdf

Merga Dosa,
kowé isa...

ngapusi,

nesu-nesu

nyolong,

[ 5 ]Gusti Yesus Nyelametake Kowe.pdf


nyiksa,

mbedha

nirun,

lan nglakokké
dosa-dosa liyané.

[ 6 ]Gusti Yesus Nyelametake Kowe.pdf

Kowé kudu diukum,
amarga DOSA kuwi.

Lan dosa nggawé kowé
kapisah saka Panjene-
ngané (Roma 6:23)

[ 7 ]Gusti Yesus Nyelametake Kowe.pdf

nanging, Gusti Yésus trésna marang kowé
lan Gusti Yésus kepengin nylametké kowé
supaya kowé ora dimusnahké.
(Yohanes 3:16)

[ 8 ]Gusti Yesus Nyelametake Kowe.pdf

Piyé carané Gusti Yésus
nylamatké kowé?

Yésus mudhun menyang donya
saking dalemé ing swarga
supaya dadi manungsa.

Panjenengané réla
mati ing salib kanggo
nebus dosamu!

[ 9 ]Gusti Yesus Nyelametake Kowe.pdf

Ing dina kang katelu,
Panjenengané wungu
saka antarané wong mati
lam unggul ing ngatasé dosa
(Roma 5:9)

[ 10 ]Gusti Yesus Nyelametake Kowe.pdf

Gusti Yésus gelem dadi Juru Slametmu
lan nunggil bareng kowé salawas-lawasé

Gusti Yésus kepéngin kowé teka marang
Panjenengané

[ 11 ]Gusti Yesus Nyelametake Kowe.pdf

Supaya Gusti Yésus bisa
ngancani kowé salawas-lawasé.

[ 12 ]Gusti Yesus Nyelametake Kowe.pdf

Kowé isa teka marang Gusti Yésus
srana ngucapné donga iki:

Gusti Yésus,
kula anak sing akèh dosané.
Nanging Panjenenganipun tresna marang kula.
Panjenenganipun kersa séda ing salib
kagem nebus dosa-dosa kula.
Saha ngaputen kabeh dosa-dosa kula
tuwin nebus kula.

Gusti Yésus,
badhé manjing ing sajroning manah kula.
dadosa Juru Wilujeng kula
mugi Paduka kersa ngagem gesang kawula
supados kula dados paseksi Panjenenganipun.

Matur nuwun Gusti Yésus, Juru Wilujeng kula.
Amin.


Sabab, manawa sarana tutukmu
kowé ngakoni yen Gusti Yésus iku Gusti,
lan atimu pracaya yen Gusti Allah wus mungokaké
Panjenengané saka ing antarané wong mati,
kowé bakal kapitulungan rahayu...
(Roma 10:9)