Kaca:Lintang Biru.pdf/20

Kaca iki wis divalidasi

DYAH WIKANDARI N.

SMP Negeri 2 Jetis

Ulahing Manungsa

Rikala jaman semana donya subur
wit witan ijo royo — royo
banyu bening gemlintir bening,

Ngopo kowe soroh amuk donya
wit witan katon ilang
donya dadi padang

Saiki kowe nelangsa
amerga ulahmu dhewe
kaya tekek mati ujune

KR Bapak

Saben esuk taktunggu tekamu
taksawang rupamu kang ayu
dadeake atiku ngguyu
warta kang ana raimu

Grimis

Grimis ing wektu wengi
nggawe atiku tentrem
sakwise grimis dadi udan
ati iki kaya dikuber dosa

12