Kaca:Lintang Biru.pdf/25

Kaca iki wis divalidasi

Nuntut Ilmu

Tangi esuk lunga esuk
Saben dina tak lakoni
Ngalor ngidul munggah medhun
Kepanasen kaya ing dhuwur geni

Ngono mau tak lakoni kanthi seneng ati
Kanggo ngabekti karo negeri
Mugi Gusti ngijabahi
Lan paring rejeki
Kang murakabi

Angin

Angin mobat-mabit
Iku nggawa godha rencana
Omah padha rusak
Wit-witan padha ambruk

Kadhang disenengi
Karana ngundang senenging ati
Kadhang disengiti
Karana ngundang sengiting ati

Jogja

Jogja kang pinter
ojo ngganti budaya kang kenthel
dadi budaya kang mubra-mubru

17