Kaca:Lintang Biru.pdf/36

Kaca iki wis divalidasi

Ngelmu sing migunani
Bangsa lan Negara

Supaya dadi bangsa sing makmur
Bisa ngangkat drajat bangsa
Lan bisa nerusake angen-angen luhur
Negara Indonesia

Ngelmu

Aku kaya kupu
Sing ana ing njero taman
Saben dino, kupu mau
Ngencoki kembang

Semana upa uripku
Saben dina mangkat sekolah
Golek ngelmu....
Kang diwulangake marang
Bapak lan Ibu guru

Supaya aku dadi manungsa
Kang migunani wong tuwa,
Agama,bangsa,lan negara

Keplok Ora Tombok

Ing donya iki
Akeh manungsa kang
Tumindak ala
Kayata keplok ora tombok.

28