Kaca:Lintang Biru.pdf/49

Kaca iki wis divalidasi

Ora luput seka dosa
Saben dina amung nambahi dosa
Amung nuruti nafsune setan
Aben dina, urip neng donya saya suda
Nanging dosaku iki ora bisa kaitung
Aku wedi dosaku
Dosa marang Gusti Pangeran
Aku percaya Gusti Pangeran tansah maringi ampun
Menawa aku tobat kanthi tenanan
Mula, ayo kanca urip aja disia-sia
Mumpung isih urip
Akehana tumindak kabecikan kanggo sangu
akhirat

Tangising Krajanku

Krajan iki dadi rusak
Tangise ngeres-ngeresi ati
Oo.. le ora rusak lan nangis wae kepiye
Akeh wong kang nglanggar aturan lan tatanan
Papa Cintraka
Sugih Miskin
Anom Tua
Ora ana bedane
Sing nggawer Undang-Undang nglanggar
Jalaran pengen entuk kekuwasaan
Korupsi, kolusi nepotisme dadi budaya
Dhuwit ngajak rusake negara
Dhuwit dadi pikiran
Pemimpin saiki ora ana sing isa dipercaya
Undang-Undang kang wis digawe,ora ditindakke

41