Kaca:Lintang Biru.pdf/53

Kaca iki wis divalidasi

Ywa dindakna rebutan panguasan
Kang janjane sepele
Tan bakal ditakoake
Aneng donya kang baka

Ayo, padha rebutan ngilmu
Luwih-luwih ilmu agama
Nanging aja nganti sulaya
Ora mung rebutan panguwasa
Kang janjane among, gawe, gara-gara

Ngudi Ngumu

Para kanca ...
Ayo padha sinau
Ngudi ngilmu nganti saktekaning pati
Bab kang ngalang

Ayo padha dirambati
Kaya mrambat wit klapa kang dhuwur
Wot kang gumantung liwatani
Iku bab kang kudu diudi
Supaya sira dadi titah kang migunani
Marang bangsa lan nagari
Jalaran timun wungkuk jaga imbuh
Among dipilih yen ora ana sing luwih apik
Dingo yen kurang timbange

45