Kaca:Lintang Biru.pdf/60

Kaca iki wis divalidasi

rasa lara lan susah
amung ana pangarep-arep lan bungah

Ibu pengin ingkang putra sungkem
ananging apa pantes?
Si durjana sungkem ing sukumu
Putra kang kebak salah, luput, lan gawe euwo

Ibu kanthi pangajab tulus lan pasrah
Ingkang putra nyuwun pangapura

Indonesiaku

Gagah prakosa mrebawani
bawera njejak bawana
gemah ripah loh jinawi
kawula makmur, nir sambekala

bagaskara sumurup ing sisih wetan
ngawe-awe kadang tani
supaya ndaut lan matun hasil bumi
kanggo kawula tentreming jiwa raga

O.... Indonesia
bakal dak belani nganti tumekaning pati
saka tangan nistha
kanthi tumbal nyawa lan bandha
aku bombong, marang Indonesiaku

52