Kaca:Lintang Biru.pdf/65

Kaca iki wis divalidasi

Cebol Nggayuh Lintang

Dadi duwe panggayuan iku kudu bisa
Netrepake marang kakuwatane dhewe
Amarga bakal nampa kamokalan
Marang gegayuane dhewe
Becik sira kabeh
Kudu bisa nyelarasake
Gegayuhan mau marang kakuwatane
Mundak dadi
Paribasan
Cebol nggayuh lintang

57