Kaca:Lintang Biru.pdf/69

Kaca iki wis divalidasi

SEPTIANA MUNDIARNATI

SMP Negeri 2 Bantul

Pangorbanan

Ibu........
Wiwit kuncung nganti gelungku
Sliramu satya ngrumat awakku
Sanajan rekasa jiwa lan raga
Nanging sliramu ora tau lena

Rina wengi sliramu andedonga
Nyenyuwun marang Gusti kang kuasa
Supaya uripku tansah santosa
Ora tau nemoni cintra

Endhahe Wengi

Ing latari kang endah iki
Endahe tumekan ing jero ati
Nyawang lintang kang nari-nari
Nambahi ramene ratri iki

Duh, Gusti kang maha suci
Dadosna lastri kang endah iki
Agawe karukunan lan katentreman negari
Sarta santosane pratiwi

61