Kaca:Lintang Biru.pdf/7

Kaca iki wis divalidasi

Antologi iki bisa kababar awit saka pambiyantune pirang-pirang bebadan. Mula, panitia atur panuwun marang Drs. Tirto Suwondo, M.Hum. minangka Kepala Balai Bahasa Yogyakarta, Drs. H. Sahari lan Dra. Subiyati, M.Pd. minangka wakil saka Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bantul, para tutor bengkel, sarta para panitia kabeh. Muga, amal kabecikan mau tansah tampa pinwales kang becik ana ngarsaning Gusti. Amin.

Sri Haryatmo,
Koordinator Bengkel Sastra Jawa 2008

vi