Kaca:Lintang Biru.pdf/77

Kaca iki wis divalidasi

VINNY RISTA WINURTIKA

SMP MATARAM

Guru

Becik bebudenmu
Aweh mring ngilmu
Gedhe lelabuhanmu
Marang sapa wae
Maringi pitutur mikolehi

Kebecikanmu kang tanpa winates
Dadi panuntun sapadha-padha
Aku bisa tresna lan sembada (kendel)
Amrih bisa nggayuh pamrihku (karep)

Murakabi banget piwulangmu
Ananging kena apa,
Budi luhurmu kang tanpa upama
Iku
Tanpa tanda jasa

Pancasila

Telungngatus seket (350) tahun
Lawase
Bangsa kita dijajah Walanda
Rakyat nalangsa lan sengsara
Diidak-idak rasa kamanungsane

69