Kaca:Lintang Biru.pdf/78

Kaca iki wis divalidasi

Indonesia mikul abot lahir lan batin
Dirusak mentale, wis ilang percayane
Awake dhewe maneh
Matumpuk-tumpuk rekasane

Ananging kanggo kamardikan
Kudu wani maju mbela bener lan adil
Para pejuang lila korban jiwa raga tumrap
negara

pancasila kang dadi dhasare negara
bisa ngrebut tamba ati kang lapa
kanthi persatuan lan percaya
mardika ... mardika ... mardika !

Indhahing Taman

Sesawangan kang nyengsemake
Gegodhongan kang ijo royo-royo
Ndadekake seger lan ayem
Swasana sinawang katon asri

Warna-warna rupa kembang
Sing lagi padha megar nambah
Wangi ing taman
Ndadekake rasa ati kang maune
Sungkawa dadi bundah

Kupu-kupu lan kumbang padha
Menclok
Nyesep sarining madu

70