Kaca:Panjurung.pdf/105

Kaca iki durung katitiwaca

salaman. Kanthi rada isin lan pengarep-arep, Narti nanggapi ngulungake ingane lan mesem ngujiwat. Pak Andhi sekaliyan tanggap ing sasmita. Kanthi sineksen binarung swara azan...

91