Kaca:Panjurung.pdf/172

Kaca iki durung katitiwaca

7 Bengi terus lumaku. Siti Amidah kentekan eluh. Ambruk, tan | kelingan apa sing kudu tinindakake sabanjure! Pak Dirjo dhewe ana b tahanan, dadi dakwan prekara Ko ]

158