Kaca:Panjurung.pdf/90

Kaca iki durung katitiwaca

rerasan. Mesthi wae wong-wong iku noleh bebarengan. Bareng weruh sing padha boncengan sepedha motor iku “bapak” lan “ibu”, sakala wong- wong iku angkuh. “Masya Allah,kaya manten anyar wae.” “Byuh, “ibu” olehe gandhulan kepenge “bapak” nganti kaya kelet.” h “Ayake kuwatir yen bapak tiba ing dalan iki.” “Tya. Nek nganti tiba, ndak ditemu Ernawati, sida rampungan.”

76