Kaca:Sekar Melathi.pdf/21

Kaca iki wis divalidasi

DESI SISWANTI MAHARANI

SMP Negeri 2 Sleman

DONGANE IBU

Guritmu nyuwek sepi wengi karang pradesan.
dadi kanca bence kang dadi tetembungan.
Kidungmu dadi japa mantra
nginthil laku jantraning duijana.

Ibu...
tembang-tembang dolananmu.
dadi cagak awak uripku.
jumangkah wani, mecaki donya klawu.

Ibu ...
dongamu sing ngengidung
muga-muga sing mawa tetembungan
dadi pengaji-aji
munthes satruning dhiri.


ANAKKU


Anakku ...
Pancen abot urip iki
Mula kudu ngati-ati lan setiti
Aja mung nggugu karepe ati
Anakku ...
Pancen penak menawa beja
Marga asihe Sing Kuwasa
Mula kowe kudu waspada

Antologi Geguritan Bengkel Sastra Jawa 2005____Sekar Melathi 7