Kaca:Sumunar.pdf/102

Kaca iki durung katitiwaca

wong Irian, aku ora masalah. Anggere tanggung jawab, cekel pawe. Wis, sing

“Hush .., ame ai yah dereng ngantos anggenipun Kang Trimo ngendika, Pak ingkang lenggah ing sangajengipun Pak Sarjana, noleh kaliyan ngendika radi kagog lan ketingal menawi semu mangkel,

“Pak Sarjanal Bapak menyindir saya, ya?! Ini kita berkumpul untuk bersilaturahmi dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan kita, mencampuri orang lain, Saya sadar saya orang Batak, tetapi saya jawab terhadap keluargaku. Janganlah membeda-bedakan suku, agama, atau apa pun Kita semua orang Indonesia Pak, seperti yang baru saja diterangkan Mbah Kartaimeja, harus mewujudkan persatuan. Tidak malah bertengkar.”

pangucap malih. a. = ; “Maaf, Pak. Saya tadi tidak bermaksud menyindir atau menjelekkan Pak Sarapih. Saya keliru, mohon maaf, Lain kali tidak saya ulangi.” “Nah, begitu Pak Sarjana. Lain kali pada tempatnya kalau bicara, Ya,

kados Pak Saragih. Amargi bapak tapak kelawan lenggaipun jaken

wonten ing dheretan ngajengipun. Para

pemudha sampun badhe caos dhahar. Pak ajak dhateng Kang Trimo sumingkir saking papan ngriku sapetfu nyapih manah lan racs. # anggenipun boten empan papan ngudaraos

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 93