Kaca:Sumunar.pdf/104

Kaca iki durung katitiwaca

kang nembe dirasakake lan dialami. Ana sing ngira yen Gunung Merapi njebluk. Ana upa kang ngira menawa ana bom mbledhos, lan liya-liyane. “Banyu, banyu, banyu munggah, ... sunami ...!” Dumadakan

dhewe-dhewe. pasrah lan mudhun saka motore, Pak Prapto lan Bu Ida minggir, leren ngedhemke pikir amarga isih kaget karo kahanan donya kang kaya-kaya lebur. Krasa ora ana swara, putra kesayangane Bu Ida lan Pak Prapto kaget, ni adan kaag re

Karo kebak rasa kuwatir lan bingung nyawang tangane tengen si

isih nggandheng putrane, Bu kla takon garwane. ika

“Lho ,Bu?”

Karo setengah kaget, semu ora percaya, uga kuwatir, Pak Prapto nyedhaki bojone sing wektu iku katon liwung, Ora maido, kahanan mangkono bisa ndadekake wong padha bingung lan ora isa mikir dawa.

“Bu, Bu, Bune, sadar!”

panik i ngungsi ing kiwa tengene papan iku padha mlayu ngrubung amarga kepengin E E a a a aa KN

“Bayu <. Bayu —. Bu Nanik;” ngono ature Pak Prapto sajak bingung arep crita marang tangga cedhake sing wektu kuwi uga ketemu ning JEC, ing semaput nggenah garwane, kok malah ngandhakake putrane. ili EN mangka Pak Pak kaa

“Oo, Iha trus pripun niki saenipun, Pak? Karo nelakake rasa kuwatir, Bu Nanik melu ngrumat Bu Ida kang weldu iku diturokake neng ngisor wit pinggir dalan.

KA aaa BI) KADA kad padanipun, mb

cepet-cepet, Pak Pario miyak rerubungane

gega NA KL Da pena kaga akan

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 95