Kaca:Sumunar.pdf/109

Kaca iki durung katitiwaca

wengi iku. Anggone tekan ngepos pancen disengaja metu mburi, jalaran

Pramono kepingin gawe kageting, Bandhot karo Prapto. Lha wong mau pamit

kok bisa teka rondha? Ya amarga ngerti yen dheweke dadi rasanan omongane

bocah loro mau, mula mung; banjur nggatekake lan nyetitekake tekan ngendi dheweke.

anggone ngandhakake Omongane bocah loso ngalor ngidul nganti ora ngrasakake wektu kang lumaku, jam ing pos ronda prondhan nuduhake 2330. Saka kadohan

aee DA E, mamng Pak Kara al marang pancen tuwih tuwa lan jumbuh karo piyayine Ya amarga aaa dadi kesangguhan lan kuwajibane dadi warganing masarakat murih njaga kahanan nindaki rondha. , sing gedhe pangapurane, ya?

Rada kasep anggonku mangkat rondha! Tki man milalah ana Gama, la membe bisa teka saiki.”

“Boten dados menapa, Paki Menika wau namung; sinambi ngobrol

= Bandhot

“Wah ... Yen dakwaspadakake saka kadohan kok katone gayeng anggone ngobrol. Iki mau ngrembuk babagan apa, ta?” Pak Kunta miwiti pangandikan kanthi semanak,

bokmenawa Pak Kunta bisa in

marang, Bandhot karo gedheg-gedheg katon isin lan anyel atine marang Prapto, banjur matur Pak Kumba, sawise Prapto rampung olehe cerita.

SUMUNAR gautolgi Crita Cekak, 100