Kaca:Sumunar.pdf/125

Kaca iki durung katitiwaca

UNDANGAN SEMBAKO

Sri Widiastuti

Jago kluruk muni saursauran Manuk-manuk wis wiwit padha ngoceh, Mratandhani menawa wayahe wis bangun esuk. Kaya adat saben aku metu saka kamar. Sawise sesuci lan ngadhep Sing Gawe Urip, banjur menyang awoni adah kawe anta benddinané,

ina iki minggu katelu, Mula kaya padatan, aku cepak-cepak arep mangkat pengajian Ahad kang bakal diwiwiti jam enem iki. Yu Mento, emprit kang lagi golek pangan ing wit-witan ngarep omahku. ngajine apik tur lucu?”

“Mangkat, Yu! Entenana ? Aku i Kambi,”

ga sedhela, ya dakganti

Ora suwe anggoku ibut panti klambi. Yu Menin isih nunggu ing plataran karo nyawang, tetandurankt.

“Wis ayo, Yu! Liyane ngendi?”

“Durung padha mangkat, Bu. Dienteni karo mlaku wae.”

Aku runtang-runtung mlaku bareng Yu Mento, Sinambi mlaku alon- alon karo ngenteni kanca liyane, aku takom marang Yu Mento,

'Aku mung arep takon, Yu” H Waa a kaji akali wis ? We ingi iki bocah-bocah “O, undangan kuwi, ta? Wis kok Bu, aku wis nampa undangane” aa Yen ngono, Yu. Dalkddra durung” ana apata, Bu?” pitakone Yu Menta sajak kepengin luwih cetha. “Ora kok, Yu, Ora ana apa-apa. anga awake dhewe entuk

ana gak) ewa laku, aku karo Yu Mentp saka kidul weruh ketebang-ketebange Yu li sing saka kadohan karo bengok-bengok. “Yu Mento ..., Bu... Bune! Kula dientosi.” Gandheng dibengoki kaya ngono, aku lan Yu Merto ya nunggu “Pripun Yu Sudi, le dodol buwah-buwahan rak nggih krecep, ta?”

SUMUNAR Antofogi Crita Cekak, 116