Kaca:Sumunar.pdf/131

Kaca iki durung katitiwaca

angenku arep nresnani Panjenengan,” wangsulane Hesti karo menjep sajak kalegan amarga apa kang dijaluk bakal dituruti dening Prastawa. Kanthi mangkono, dheweke bisa seneng-seneng, karo

bangkekane nom-noman sing pancen |

“Mas, kowe mapan ana ing kene iki wis trep karo apa sing kok-lakoni. Saiki aku ora sudi yen kudu ngopeni kowe. Dene omah lan mobil kang, wis dadi duwekku bakal tak dol, Amarga aku wis duwe calon bojo kang kuwih enom, bagus, lan sugih, mula Hilakna aku ninggalake kutha iki, Karya slamet,

Gusti” pamujine Pardy Surantono kang gawe atine Prastawa sangsaya panas,

SUMUNAR Artofogi Crita Cekak, 122