Kaca:Sumunar.pdf/132

Kaca iki durung katitiwaca

“Aku pancen arep minggat saka kene. Wis, ayo Mas, wong edan kuwi ben ngrasakake turu ing hotel prodeo kene/” kandhane Hesti karo njawil tangane Pardy Surantono,

Nom-noman loro kuwi banjur metu saka ruwangan sel. Metu karo nggawa esem kabungahan Dene polisi sing njapa sel banjur kurmat marang, Hesti. bandar narkoba yang icik dan licin ini tentu masih gentayangan mencari korban untuk menghancurkan generasi muda bangsa!”

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 123