Kaca:Sumunar.pdf/20

Kaca iki durung katitiwaca

keterusan bocah-bocah lan keluwarga bakal kapiran. Nanging kaya sing uwis- uwis, malah banjur panas lan rame, Mula aku mung trima meneng.

Bal ing sekolahanku wis muni, Mratandhani yen jam pelajaran arep diwiwiti. Aku banjur njujug laboratorium komputer. Aku mbatin Pak Bambang mesthi lagi stand by siap-siap dsatting. Pancen, dina iki aku lan Pak Bambang lagi ora ana jam mulang, Mung eniuk tugas piket. Nanging aku lan Pak Bambang malah ndhepis ing ngarep komputer. Sawise ngerti komputer lan bisa diatting mrana-mrene, Pak Bambang kaya wong nyidham. Saben-saben ana wekiu kang lodhang mesthi diafing golek kenalan wanita-wanita kang gelem disapa lan diajak kenalan ing dunia maya kang katone asyik kanggone

Eman tenan, teknolopi madheren kang kudune bisa kanggo tupas-tupase minangka guru, kepara malah kasatian dening Pak Bambang. Wis telung minggu iki dheweke tetepungan karo kang aran Yuning liwat dating. a, Ka akang neg Ta Ta Hel” wat menawa ketemu ing dunia maya mau, Nanging suwesuwe kekarone tambah akrab lan malah kaya wong padha sirsiran. Wah, kancaku siji iki pancen edan tenan, Wis duwe bojo ayu kok ya isih kurang ta, ya? Wis makaping-kaping aku ngandhani bab tingkah polahe Pak Bambêng kang, bisa mbebayani tumrap keluwargane, nanging dheweke ora tau nanggapi serius omonganku. Malah kaya-kaya semu ngece.

Mumet tenan aku saiki. Ing gaweyan ketemu Pak Bambang sing lagi “kasmaran” maneh karo Yuning kenalan diwiing-e. Ana ing omah ngerteni Maryani sisihanku sing uga saben-saben bali telat amarga kerep mampir ngetik kaa en

ik aa A 5 funing arep nganakake patemon utawa “kopi dharat”,

“Pak Bambang, njenengan aja dolanan geni Iho, Pak. Kok wani-wanine kangsen karo piyayi putri, Eling yen Panjenengan iki wis kagungan keluwarga,” aku myeba ngadharake Bak Bambang Lang sajak, puber kaping

“Aku iki mung kepingin ngerti lan weruh wae, Pak. Ora bakal neka- neka, kok,” panyaute Pak Bambang nyengenges.

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, ki