Kaca:Sumunar.pdf/39

Kaca iki durung katitiwaca

KLAMBI ABANG NENGSEMAKE Sofwan

Wis telung dina aku ana ing Magelang kang, upa diarani kutha pethuk saperlu jagong manten Mantene kancaku tunggal kantor, Mas Sunarja, inspektur polisi saka Parakan. Dhanp karo Rara Susilowati, putrane Raden

Wayang wis bubar aku nembe krasa ngantuk lan kesel. Mulane aku banjur mlebu ing kamarku, turu kepati, Jam papat awan aku nembe tangi, ya rumangsa katog banget. ,

Dina iku aku arep terus mulih menyang Kebumen, nanging banjur muruti. Tekade wong enggonku nyuwun pamit isih rong dina maneh, dadi isih ana

Tokotoko padha katon padhet kebak wong sing lagi padha blanja, nganti kaya ngono, Mendah yen pinuju tanggal nom, mangsane para katun buruh padha gajian, kaya ngapa ramene? Aku dhewe mung tansah

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 30