Kaca:Sumunar.pdf/57

Kaca iki durung katitiwaca

w ngeti” Pardi ngepukepuk pundhake Indri, “nanging kelabuhanmu marang Simbah Pawiro kuwi wis gawe marem atine Simbah. Delengen, Simbah katon mesem nalika ngadhep Gusti.” kalegan Nanging, Indri banjur prembik-prembik maneh.

“Aku saiki karo sapa, Kang? Simbah wis kondur aneng alam kalanggengan?”

“Simbeh dhek mau rak wis matur, aku dititipi sliramu. Ngestokake dhawuhe Simbah, aku bakal ngrengkuh sliramu, In...” kandhane Pardi kanthi swara gumeter. swara gumeter kasebut banjur kaya-kaya disiram banyu es, Mak nyes!

“Mbokmenawa, Simbah Pawiro kang wis tilar donya bakal melu ki

SUMUNAR. Antofogi Crita Cekak, 48