Kaca:Sumunar.pdf/78

Kaca iki durung katitiwaca

nemokake kawicaksanan kasebut ora mung, mikir untunge dhewe kanthi ngorbanake kancane lan masarakate.”

lumaku tanpa ana pituduh sarta katrangan saka sing kawogan duwe wewenang ing babagan kasebut, Yen beneri ana wektu longgar ing sekolah, ” “Geneya sekolah sing wis lumaku kanthi bedik banjur dihoregake kanthi kabar kang mangkono? Apa pamarentah sing kawogan ing babagan iki ora padha pirsa yen kahanan sekolah dadi umyeg? Ya gene kahanan sing kaya pusa Apa pancen disengaja mangkono supaya padha bisa mrantasi gawe Swasana iku | ing, bi 5 sngika ra mangkono lumaku terus tanpa ana sing bisa ngalang;

Ngawen, Agustus Wo

SUMUNAR Antolgi Crita Cekak, 69