Kaca:Sumunar.pdf/83

Kaca iki durung katitiwaca

rasa ekhlas, adil, lan kanthi tujuwan ngibadah. Apa kang mengkono bakal

gemeter, alon-alon dakbukak amplope. Surti nyedhak njejeri aku lan melu maca isine kertas asil laboratorium mau. “Negatif”

mangkono aku kudu ngucap syukur marang Gusti. Iki kabeh mesthi ana

Panase sansaya sumelet nalika aku lan Surtikanthi ninggalake plataran

Rumah Sakit Sakinah, Sajake Suti ngerti gedhe pangarep-arepku bisa ngandhut

PAGA LADEN kahi kaa kang, D ngra katake tal ah taka Pk

krasa, jangkahku wis teka ing ngarep lawang nalika Surti ninggalake aku

5. aku dhewe saiki gimibeng sepi. Wengine sangsaya tintrim.

Bedare, wengi ii mbulane kalen endah sumarar madhangi wami. Kahanan

ngene dadi ngelingake aku marang wewayangane Mas Aji kang; wektu

kuwi lungguh njejeri aku lan ngrengkuh aku ana ing angah lirih

a Ngan, ask < sakan nika dhawa id kaga D Dalan Lan Srengenge, Tinipa madhangi donya. Ananging nduweni

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 74