Kaca:Sumunar.pdf/98

Kaca iki durung katitiwaca

“Apuranen aku ya Nang, Aku wis kebrongot kahanan, Aku wis ora bisa dki maa Dang Ning I kerte kepriya yan Jelakone kaya mangkana?” “Mas Dhani lan Panjenengan Mas Dhanang, sumbering perkara ora ana liya mung aku. Nanging, aku bingung kepriye carane metu saka tikungan perkara iki. Aku ...", durung rampung anggone kandha, Gumrining mlayu metu liwat lawang butulan karo nangis, Dhani lan Dhanang, bingung, kekarone padha pandeng-pandengan, Kekarone an a ayang baka laka sedhela keprungu swara mobil kang ngerem ndadak i ing dalan ngarep omah dhareng pambeng wang kang Kare kaga Dm in Dhanang krungu kaya mangkono banjur mlayu metu tumuju dalan ngarep

omah, Lagi wae tekan latar, katon yen Gumrining wis gumlethak ing, satengahe dalan.

“Gunmwining_........] HI!” wong loro padha mbengok ngundang jeneng Gumrining,

Prambanan, Agustus 06

75LmetNugJa.

SUMUNAR Antologi Crita Cekak, 89